נתחיל בהסבר מהם מים אפורים ומים שחורים: — מים אפורים, הם מים שעשינו בהם שימוש במקלחות וכיורים. — מים שחורים, הם מים שהשתמשנו בהם להדחת אסלות. מקובל להניח שמים שאדם…